捷克鹅 Facebook Twitter LinkedIn

捷克鹅品种资源遗产


 • 捷克鹅
 • 捷克凤头鹅
 • 鹅的性别鉴定
 • 为什么培育捷克鹅?
 • 捷克鹅繁殖
 • 出售孵蛋
 • 写关于捷克鹅的文章
 • 吃鹅肉拯救鹅!
 • 

  写关于捷克鹅的文章

  Božena Němcová, Domažlicko (波希米亚西部) 1855

  鹅牧羊犬,Václav Brožík(1885左右)
  鹅牧羊犬,Václav Brožík(1885左右)

  Karla byla již po dvě léta husopaskou, což byla pro ni veliká radost. Časně zrána, den jako den, když se nasnídaly, vzala pro sebe i pro Hanu do kapsáře po kusu chleba, proutek do ruky, Hanu za ruku a šla pustit husy. Jedním letem kejhajíce vylítly všechny husy do dvora, ale jakmile zavolala Karla „haj hus, haj, haj!", slétly se do hromádky a pěkně pospol za ní se kolíbaly na pastvu, neboť to nemělo děvčátko rádo, když šla jedna za druhou, jak by plátno táhl. - Když se na pastvině všechny husopasky a husopasové sešli, bylo veselo. Zpívalo se, hrálo na slunéčko, na vodního mužíka, na ubohého vojáka, na slepou bábu a jiné a jiné hry. Aneb sesedli všichni do kolečka a nejstarší husopas nebo husopaska musela povídat... (continued)

  捷克鹅 > 写关于捷克鹅的文章


  Copyright © 捷克鹅, 2006-2024. All rights reserved. 最后修改 22. 十一月 2023