Ngỗng Séc Facebook Twitter LinkedIn

Ngỗng Séc – loài di sản


 • Ngỗng Séc
 • Ngỗng mào Séc
 • Đặc điểm xác định giới tính ngỗng
 • Tại sao lại là ngỗng Séc?
 • Nhân giống ngỗng Séc
 • Ấp trứng thương phẩm
 • Viết về ngỗng Séc
 • Hãy tiêu dùng thịt để bảo tồn loài ngỗng!
 • 

  Ngỗng mào Séc

  Ngỗng mào được biết đến từ thời Homer (thế kỷ 8-7 TCN). Mào trên đầu là do gen quyết định. Trông nó có vẻ như xương sọ lồi ra nhưng không hoàn toàn như vậy. Ngỗng mào hay ngỗng cỏ có mào xuất hiện nhiều nơi ở Séc cùng với ngỗng Séc trong hàng trăm năm. Vào những năm 1970 và 1980, người Séc quyết định nhân giống ngỗng cỏ. Và kết quả là họ tạo ra một giống tách biệt, được công nhận vào năm 1988 là giống Ngỗng Mào Séc.

  Ngỗng mào Séc

  Ngày nay, có 6 giống ngỗng có mào được công nhân trên toàn thế giới: Ngỗng Mỹ, Ngỗng Emporda, Ngỗng mào Ý, Ngỗng Normandy, Ngỗng Tây Anh và Ngỗng Séc. Hiện duy chỉ có Ngỗng Emporda được bảo tồn, trong khi tất cả các giống ngỗng khác chỉ được bảo tồn tự phát hoặc không được bảo tồn.

  Ngỗng Séc > Ngỗng mào Séc

  Copyright © Ngỗng Séc, 2006-2024. Bản quyền đã được bảo hộ Cập nhật lần cuối: 01. tháng tư 2024