Tjeckisk gås Facebook Twitter LinkedIn

Kulturarvsmärkt tjeckisk gåsras


 • Tjeckisk gås
 • Tjeckisk gås med hätta
 • Könsbestämning av gäss
 • Varför föda upp tjeckisk gås?
 • Föda upp tjeckisk gås
 • Kläckägg till salu
 • Skrivet om den tjeckiska gåsen
 • Ät gås för att rädda en gås!
 • 

  Tjeckisk gås med hätta

  Gäss med hätta har man känt till sedan homerisk tid (800-700 f Kr). Hättan på huvudet är genetiskt bestämd. Det förefaller som om kraniets suturer inte är helt sammanfogade. Gäss med hätta förekom sporadiskt i populationer med tjeckisk gås under århundraden. Under 70- och 80-talen beslöt sig tjeckiska uppfödare för att föda upp gäss med hätta. På så vis avlades en separat ras fram som erkändes 1988 som tjeckisk gås med hätta.

  Tjeckisk gås med hätta

  Numera finns sex erkända gåsraser med hätta runt om i världen: amerikansk gul gås, empordagås, italiensk gås, normandgås, Västra Englands gås och tjeckisk gås. Empordagåsen hålls endast med hätta, medan övriga arter hålls både med och utan hätta.

  Tjeckisk gås > Tjeckisk gås med hätta


  Copyright © Tjeckisk gås, 2006-2024. Alla rättigheter förbehållna. Senast uppdaterad: 01. april 2024