Tjeckisk gås Facebook Twitter LinkedIn

Kulturarvsmärkt tjeckisk gåsras


 • Tjeckisk gås
 • Tjeckisk gås med hätta
 • Könsbestämning av gäss
 • Varför föda upp tjeckisk gås?
 • Föda upp tjeckisk gås
 • Kläckägg till salu
 • Skrivet om den tjeckiska gåsen
 • Ät gås för att rädda en gås!
 • 

  Tjeckisk gås

  Tjeckisk gås är den enda inhemska gåsrasen i Tjeckien. Denna lantras har fötts upp här i århundraden.

  foto Tjeckisk gås

  Jämfört med andra gåsraser är den tjeckiska gåsen relativt liten men tålig, motståndskraftig, inte kräsen i maten och lätt att hålla. Gässens starka modersinstinkt får dem att ruva äggen fram till kläckning och de tar sedan väl hand om gässlingarna under uppväxttiden.

  Fjädrar från tjeckisk gås håller hög kvalitet och andelen dun är stor jämfört med andra typer av fjädrar. Under många sekler tjänade de som värdefullt fyllningsmaterial för kuddar.

  Tjeckisk gås är en lämplig ras för småskaligt, lågintensivt jordbruk och även för hobbyverksamhet eftersom den håller efter växtligheten så bra. Eftersom den är lite mindre till storleken ligger den totala köttproduktionen på en lite lägre nivå. Av den anledningen kan inte den tjeckiska gåsen konkurrera med stora broilers av hybridgäss. Men fördelen är att den har en förhållandevis högre slaktvikt och bättre köttkvalitet, med finare kött som smakar godare.

  Eftersom den inte kräver så mycket i maten är uppfödning av den mer lönsam för småbrukare jämfört med uppfödning av tyngre gåsraser eller broileruppfödning av hybridgäss.

  Den tjeckiska gåsen var en gång i tiden spridd över hela den tjeckiska landsbygden. I synnerhet i de södra och västra delarna av Böhmen utgjorde uppfödningen av gäss en ansenlig del av de totala finansiella intäkterna för de mindre jordbrukarna. Fram till 1900-talets mitt exporterades varje år mer än 50 000 gäss till Bayern i Tyskland, mer än 1 000 ton fjäder till Tyskland, Frankrike, Schweiz och Nederländerna samt 100 ton ägg till Tyskland, Belgien och även England.

  Rasbeskrivning

  Tjeckisk gås

  Vikt
  gåskarl 5,5-6,6 kg
  gåshona 3,5-5,6 kg

  Värpning (Äggproduktion) 10-20 ägg

  Äggvikt 120 g

  Äggfärg vit

  Användning kött, fjäder, (ägg)

  Ringstorlek
  gåskarl 24 mm
  gåshona 24 mm


  Copyright © Tjeckisk gås, 2006-2024. Alla rättigheter förbehållna. Senast uppdaterad: 01. april 2024