ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത് Facebook Twitter LinkedIn

ചെക്ക് പൈതൃക വൻ‍വാത്ത്


 • ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്
 • തലയിൽ പൂവുള്ള ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്
 • വൻ‍വാത്തിന്റെ ലിംഗനിര്‍ണയം
 • ചെക്ക് വൻവാത്തിനെ എന്തിന് വളർത്തണം
 • ചെക്ക് വൻ‍വാത്തിന്റെ പ്രജനനം
 • വിൽപനക്കായി മുട്ട വിരിയിക്കൽ
 • ചെക്ക് വൻവാത്തിനേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം
 • വൻ‍വാത്തിനെ തിന്നുകൊണ്ട് വൻ‍വാത്തിനെ സംരക്ഷിക്കൂ!
 • 

  ചെക്ക് വൻവാത്തിനെ എന്തിന് വളർത്തണം

  ചെക്ക് വൻവാത്തിനെ എന്തിന് വളർത്തണമെന്നും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഈ പേജുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ച ഒരു വായനക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും? ഈ വാദമുഖങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചും, പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ക്രാഡീകരിക്കുമ്പോൾ, ചെക്ക് വൻവാത്തിനെ വളർത്തുന്നത് ന്യായയുക്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

  ചുരുക്കം: കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ വൻവാത്തിന്റെ ഇനത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ തേടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇനമാണ് ചെക്ക് വൻവാത്ത്.

  4-6 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്, ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ആവശ്യമായ ചെക്ക് വൻവാത്തിനെ നൽകാൻ കുട്ടിവാത്തിന്റെ 1-2 ജോടി മതിയാകും (എല്ലാ ദിവസവും വറുത്ത വാത്തിനെ വേണ്ടെങ്കിൽ). ചെക്ക് വൻവാത്തിന്റെ വളച്ച സാവധാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഭാരം വെക്കുന്നതിന് സമയം എടുക്കുന്നതാണ്. അതേ സമയം, അതിന് ആവശ്യമുള്ള തീറ്റ അത് സ്വയം ചികഞ്ഞ് തേടുന്നതാണ്(അതിനാൽ തീറ്റ സൗജന്യമാണ്), അധികമായി ഗോതമ്പിന്റെ ചെലവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വലിയ വൻവാത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾക്ക് അഥവാ ബ്രോയിലർ വൻവാത്തിന് നിങ്ങൾ അധികമായി തീറ്റകൾ(ഗോതമ്പ്, ചോളമാവ്, വളർത്ത് പക്ഷികൾക്ക് നൽകുന്ന തീറ്റ എന്നിവ) ആവശ്യത്തിന് ലാഭം കിട്ടുന്നതിന് വാങ്ങി നൽകേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെക്ക് വൻവാത്തിനെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വളർത്തുന്നതിനും, ഗുണമേന്മയേറിയ ഇറച്ചി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും.

  ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത് > ചെക്ക് വൻവാത്തിനെ എന്തിന് വളർത്തണം

  Copyright © ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, 2006-2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്. അവസാനം പുതുക്കിയത്: 01. ഏപ്രിൽ 2024