Oca Txeca Facebook Twitter LinkedIn

Raça d’oca d’origen txec


 • Oca txeca
 • Oca txeca amb cresta
 • Identificació del sexe de les oques
 • Per què criar oques txeques?
 • Criança d’oques txeques
 • Venta d’ous per incubar
 • Escrit sobre l’oca txeca
 • Mengi oca per salvar les oques!
 • 

  Per què criar oques txeques?

  Un lector atent es preguntarà en llegir aquestes pàgines, per què hem de criar i protegir l’oca txeca? Si resumim els arguments a favor i en contra, veurà que criar oques txeques encara té sentit.

  Resumint: si està buscant una raça d’oca adequada pel seu corral i vol produir carn per la família amb costos mínims, l’oca txeca és l’adequada.

  Per una família de 4-6 persones, les cries de 1-2 parelles seran suficients per tenir oca fresca tot l’any (a no ser que vulgui menjar oca rostida cada dia). L’oca txeca creix lentament i requereix un temps relativament llarg per assolir el pes apropiat per sacrificar-la. Per altra banda, s’alimenta bàsicament de pastura (que és gratuïta), amb una mínima alimentació suplementària a força de blat. En el cas de races més grans o oques d’engreix, cal comprar menjar addicional (blat, farina de blat de moro, mescles de pinso amb soja) per assolir un rendiment suficient. Per tant, el cost total de criança de l’oca txeca serà més baix, però el rendiment net de carn, més alt.

  Oca Txeca > Per què criar oques txeques?

  Copyright © Oca Txeca, 2006-2024. Tots els drets reservats. Última actualització: 01. abril 2024