Oca Txeca Facebook Twitter LinkedIn

Raça d’oca d’origen txec


 • Oca txeca
 • Oca txeca amb cresta
 • Identificació del sexe de les oques
 • Per què criar oques txeques?
 • Criança d’oques txeques
 • Venta d’ous per incubar
 • Escrit sobre l’oca txeca
 • Mengi oca per salvar les oques!
 • 

  Com determinar el sexe de les oques txeques

  Determinar el sexe segons l’aparença de les oques no és la millor manera.

  Tant els mascles com les femelles són totalment blancs, i el pes no és sempre un indicador fiable.

  Determinar el sexe de forma 100% fiable

  Les oques, així com altres ocells de la família dels anàtids i els estruços, tenen penis. Altres aus no en tenen. Si desitja determinar el sexe de les oques amb total exactitud, l’única forma de fer-ho és trobar el penis a la cloaca. La millor manera de fer-ho és la següent: una persona asseguda col·loca l’oca amb el cap cap avall entre les seves cames i immobilitza les ales amb les cuixes. L’ideal és que una altra persona pugui ajudar-lo a immobilitzar les potes de l’oca. S’empeny la cua de l’oca cap al llom per accedir millor a la cloaca. Amb els dits, s’obre la cloaca lentament en totes les direccions. Si és un mascle, el penis sobresortirà. També es pot identificar el sexe de les oques acabades de néixer amb aquest mètode, però s’ha de ser curós per no fer-los mal. Els penis dels pollets són molt petits (immadurs, no estan del tot desenvolupats) i poden confondre’s fàcilment amb un dels lòbuls de la cloaca.

  Oca txeca mascle
  Oca txeca mascle

  Oca txeca femella
  Oca txeca femella

  Oca Txeca > Identificació del sexe de les oques

  Copyright © Oca Txeca, 2006-2024. Tots els drets reservats. Última actualització: 01. abril 2024